Indsatsen

Vores indsats har til formål at styrke fædres deltagelse i børns liv. Vi arbejder lokalt i samarbejde med gode partnere. Frivillige fædre deltager i et målrettet læringsforløb, hvor de får værktøjer til at inspirere andre fædre i deres netværk og sætter fokus på farrollen i deres lokalområde. De frivillige indgår i dialog med fagpersoner fra lokalområdet fra institutioner, skoler og kommuner, hvorigennem nye muligheder for samarbejde mellem fædre og 'systemet' kan opstå.

Indsatsen dækker over 4 faser, som strækker sig fra den aller første kontakt og til forankring hos den lokale samarbejdspartner. De 4 faser er: 1) Opstart, 2) Rekruttering, 3) Læringsforløb for frivillige fædre, samt 4) Forankring. 

Landssekretariatet giver løbende rådgivning og sparring til vores lokale samarbejdspartnere i forhold til opretholdelse og styrkelse af de lokale baba-fællesskaber. Landssekretariatet står for planlægning og afholdelse af kompetencegivende kurser til frivillige samt årsmøder for frivillige fra alle indsatser.

Vi afholder derudover kurser og tilbyder rådgivning til kommuner, boligområder, institutioner m.fl. i forhold til emner, der relaterer sig til indsatsen (fædre-inddragelse, lokale fædreindsatser, anvendelse af fædres ressourcer, forandringsledelse m.m.).