Fase 2 - Rekruttering

I rekrutterings-fasen igangsættes den plan for rekruttering, som er blevet udarbejdet i samarbejde mellem os og vores samarbejdspartner. Der holdes løbende samtaler med fædre og nøgleaktører, der planlægges og afholdes infomøder for fagfolk og fædre. Det første møde i det lokale advisory board afholdes også i rekrutterings-fasen, så deltagernes input kan tages med i betragtning og deres ressourcer inddrages i rekrutteringen. 

# Step by step Dokumenter
1
2
3
4