Værktøjer og metoder

Ønsker du sparring?

baba er 100% open source. Vi deler åbent erfaringer, viden og værktøjer Vi giver gerne sparring og videregiver vores erfaringer i forhold til arbejdet med fædre. Ring eller skriv til os, så aftaler vi nærmere: mail: asim@socialtansvar.dk og Tlf.: +45 5140 9618.

Ledelse af farrollen i forandring
- en teori og guide til at skabe forandring sammen med fædrene

Vi har fuld tiltro til, at fædrene kan og vil selv. Vi skaber refleksive praktikere, der kan skabe forandring i eget og andre fædres liv. Vi bruger den nyeste teori indenfor forandringsledelse til at skabe lokale, bæredygtige baba-indsatser, med fædre, der er ledere i eget liv og som opfattes som kompetente bidragsydere i lokalsamfundet. 

Læs vores guide til arbejdet med forandring i fædreindsatser, hvis du vil vide mere. Du finder guiden nederst på siden i materiale boksen.

Ledelse af farrollen i forandring
- igennem hele indsatsen (de fire faser)

Guiden kombinerer arbejdet med forandringsteorien 'ledelse af farrollen i forandring' med 'de fire identificerede faser' i implementeringen af en fædreindsats. Guiden giver inspiration til, hvordan man kan sikre 'relation', 'autonomi' og 'selvkompetence' i alle faserne i en fædreindsats.

Læs mere ved at downloade guiden nederst på siden.

Refleksionsværktøj over farrollen
- 360 Graders far-tjek

Guiden er et værktøj til fædre til at få set på deres livssituation med far-briller på.  Guiden er handlings- og løsningsorienteret. Man starter med at a) tage udgangspunkt i sine gode erfaringer b) formulere en vision for, hvordan man ønsker at være far c) kortlægger sin livssituation og ressourcer d) og slutter af med at samle alle refleksionerne i en konkret, fremadrettet handlingsplan for, hvad man viil gøre fremadrettet for at deltage så godt som muligt i børnenes liv.

Download guiden nederst på siden