baba-forløbet - fra opstart til forankring

På siden her og i menuen til højre finder du al relevant viden om baba-indsatsen og alle relevante dokumenter, der kræves for at koordinere og facilitere indsatsen lokalt. 

Om baba-indsatsen 

Vi har haft fokus på at udvikle en indsats, der ikke kun skaber midlertidige resultater, men som skaber længerevarende forandringer hos de frivillige, men samtidig også hos fædre i de frivilliges netværk/boligområde. Forankring er en indbygget del af hele indsatsen, fra vi mødes med de frivillige på opstartsweekenden og til holdet af frivillige er blevet en selvkørende enhed i samarbejde med den lokale samarbejdspartner/e.  

De 4 faser 

En baba-indsats består af 4 faser, som strækker sig fra den første kontakt og til at indsatsen er forankret hos vores lokale samarbejdspartner/e.

De 4 faser i indsatsen er:

  1. Opstart: Hvor kontakten etableres, samarbejdet konkretiseres og plan for rekruttering udarbejdes.
  2. Rekruttering: Hvor det rigtige hold af frivillige skal findes (ca. 10 fædre), gæster inviteres og lokal styregruppe nedsættes.
  3. Forløb for frivillige: Hvor fædrene får etableret en vision for deres farrolle, får værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre fædre og indgår i dialog med fagpersoner (gæster) fra institutioner og kommuner.
  4. Forankring: Hvor fædrene etablerer deres samarbejde internt i holdet af fædre i samarbejde med den lokale samarbejdspartner (årshjul for aktiviteter, roller m.m.).