Rollerne i en baba-indsats

I baba indgår der bestemte roller for at kunne gennemføre et forløb. Herunder er rollerne forklaret:

Samarbejdspartneren

Er en lokal aktør, vi samarbejder med for at gennemføre et forløb for et hold lokale fædre. Det er samarbejdspartneren/samarbejdspartnerne, vi indgår samarbejdsaftale med. En lokal samarbejdspartner er oftest en kommune eller helhedsplan eller begge dele på samme tid. 

Det er oftest samarbejdspartneren, der stille timer til rådighed til koordinatoren og facilitatoren (der kan dog findes forskellige lokale løsninger). Samarbejdspartneren (repræsenteret ved øverste ansvarlige) inviteres ligeledes automatisk med i forløbet som gæst en af de 8 lørdage til dialog med holdet af frivillige. Det er hos samarbejdspartneren at holdet af frivillige fædre forankres. 

Koordinatoren

Koordinatoren har til opgave at have det store overblik over forløbet. Koordinatoren er blæksprutten, der holder sammen på forløbet, de baba-frivillige og gæsterne. Det er også koordinatoren, der har øje for de mange detaljer, der gør det lille ekstra til at forløbet bliver så godt som muligt – det er helt ned til de små ting, såsom at sikre, at der er kaffe til modulerne, og at der ikke kun er købt ost, men også marmelade og pålægschokolade

Nøglekompetencer:

- Relationsopbyggende kompetencer. Især, hvis koordinatoren får en rolle i rekrutteringen

- Blæksprutte, der har et godt overblik og som kan have mange små bolde i luften på samme tid

- Sans for de små og store, men afgørende detaljer

- God til at snakke med fagprofessionelle, og godt til at forstå og forklare et koncept som baba.

- Skal arbejde tæt sammen med facilitatoren (hvis det ikke er samme person), da der er opgaver, der kan udføres af begge roller. Det kan således aftales internt, hvem der gør hvad i fald, der er tale om to forskellige medarbejdere.

Facilitatoren

Facilitatoren har til opgave at sikre, at modulerne faciliteres efter babas udviklede metode. Facilitatoren er den, der har øje for gruppen og de enkelte baba-frivillige og sikre en platform, hvor alle fædrene bliver set og hørt. Facilitatoren er den, der skal klæde fædrene på til at kunne fortsætte arbejdet i baba selv, når forløbet er slut. Ejerskab og hjælp-til-selvhjælp er fokusområder, der konstant er i fokus hos facilitatoren. Facilitatoren er den, der samler alle input fra de baba-frivillige og gæsterne, og som kan se mønstre og overordnede dilemmaer ud fra den dialog, der opstår.

Nøglekompetencer:

- Relationsopbyggende kompetencer, så de frivillige og gæsterne føler sig inkluderet og set og hørt. Især, hvis facilitatoren får en rolle i rekrutteringen

-God til at sætte andres ressourcer i spil, så de bliver den bedst mulige version af sig selv

- Er god til at danne overblik over mange input på kort tid

- God til at snakke med fagprofessionelle

- Har til opgave at indsamle data fra modulerne, så der kan laves opsamling

- Kan bruge powerpoint, når der skal laves program/opsamling på modulerne til frivillige og gæster

Den frivillige

Gæsten (fagperson)

Styregruppen