baba-forløbet (læringsforløb for baba-frivillige)

Vores forløb for frivillige fædre er det alle vores lokale indsatser har til fælles. For at blive certificeret baba-konsulent, skal de frivillige deltage aktivt i 8 ud af 9 moduler.

Læringsforløbet består af:

  • Opstartsweekend, hvor de frivillige arbejder med deres egen rolle som far, og hvor de etablerer det stærke fællesskab, som indsatsen herefter bygger videre på.
  • 8 lørdage (eventuelt 16 hverdagsaftener) hvor fædrene samler op på deres egen udvikling og den forandring, de har skabt hos andre siden sidst, giver hinanden sparring på dilemmaer og udfordringer, samt indgår i dialog med en repræsentant (gæst) fra 'systemet'.  

Dialog med gæsten

Hvordan skaber vi en ligeværdig dialog, får sat fædrenes ressourcer i spil, samt giver 'systemet' nye muligheder for at anvende fædres ressourcer?

Vi vender mødet på hovedet!

Under hvert af de 8 heldagsmoduler (alternativt 8 hverdagsaftener) kommer der en gæst forbi, som repræsenterer en del af 'systemet'.

I baba får fædrene ikke følelsen af en løftet pegefinger ved at gæsten fra 'systemet' holder oplæg. Hos os stiller vi spørgsmål, og lader fædrene svare først. Gæsten får dermed en anderledes rolle end normalt, når vedkommende først bliver sat til at lytte og dermed se fædrenes ressourcer.

Det betyder ikke, at gæsten ikke er bidragsyder. Det betyder blot, at gæsten må være lidt tålmodig med at få lov til at komme med sin faglige viden, til efter fædrene har videndelt.

Det gør også, at de frivillige og gæsten oplever en mere ligeværdig situation, når de i fællesskab skal løse dilemmaer, som vanskeliggør samarbejdet mellem fædre og 'systemet'.

Metoden gør det til en fed oplevelse for alle involverede. Fædrene bliver hørt og anerkendt, gæsten (systemet) opdager fædrenes ressourcer og bliver klogere på, hvordan de kan udnyttes og nye løsninger på vanskelige problemstillinger kan blomstre op - til gavn for børnene.

Forandring som drivkraft

Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at skabe forandring. Vi er ikke i mål, før vores frivillige er klædt på til at skabe positiv forandring hos sig selv, i familien, hos andre fædre og i lokalsamfundet - til gavn for børnene.

For at nå dertil får de frivillige igennem forløbet værktøjer indenfor:

Du kan downloade og læse om det komplette læringsforløb i boksen nedenfor.