Fase 1 - Opstart

I opstarts-fasen etableres kontakten mellem os og Jer, som samarbejdspartner og vi indgår en formel kontrakt med tydelig valg af model og ansvarsfordeling i forhold til gennemførelse af baba-indsatsen lokalt. I denne fase mødes vi ligeledes og planlægger hele forløbet, så alt er klart til at gå i gang. Vi slutter af med at invitere deltagere til det lokale advisory board, da de skal give input i fase 2 (rekruttering) allerede.

Herunder finder du de relevante dokumenter til opstartfasen:

#Step by stepDokumenter
1Indledende kontakt og indgåelse af kontrakt- 1.1 babas to modeller
- Kontakt os vedrørende kontrakten
2Afholdelse af planlægningsmøde (5 timer)- 1.2.1 Dagsorden til planlægningsmøde
3

Invitation til deltagelse i og 

kommisorium for lokalt advisory board

- 1.3.1 Kommisorium for lokalt advisory board

- 1.3.2 Standard invitation til deltagere i advisory board (kan tilpasses)

4Opstartsmøde, hvor datoer for rekruttering og selve forløbet fastsættes- 1.4 Opstartsguide (Roller, tidslinje, datoer for forløbet m.m.)