Fase 2 - Rekruttering

I rekrutterings-fasen igangsættes den plan for rekruttering, som er blevet udarbejdet i samarbejde mellem os og vores samarbejdspartner. Der holdes løbende samtaler med fædre og nøgleaktører, der planlægges og afholdes infomøder for fagfolk og fædre. Det første møde i det lokale advisory board afholdes også i rekrutterings-fasen, så deltagernes input kan tages med i betragtning og deres ressourcer inddrages i rekrutteringen. 

# Step by step Dokumenter
1 Møde om rekruttering (5 timers varighed)
- 2.1.1 Dagsorden for møde om rekruttering
2 Planlægning af rekrutteringsfasen - 2.2.1 Oversigt og tidsplan over rekrutteringsfasen
3 Rekrutteringsdokumenter

- 2.3.1 Kortlægning af interessenter (inkl. fædre)
- 2.3.2 Mapping af interessenter (inkl. fædre)
- 2.3.3 Rekrutteringsguide (babas erfaringer om rekruttering)
- 2.3.4 Plakat-skabelon om opstart af baba

4 Infomøder for fædre - 2.4.1 Tjekliste til afholdelse af infomøde for fædre
- 2.4.2 Standard-tekst til invitation til infomøde for fædre
- 2.4.3 Plakat - dummie om infomøde
- 2.4.4 PowerPoint-skabelon til infomøde for fædre (spørg os)
- 2.4.5 Dokument til registrering af fædre
5 Inspirationsmøder for fagfolk - 2.5.1 Tjekliste til afholdelse af inspirationsmøde for fagfolk
- 2.5.2 Invitation til inspirationsmøde for fagfolk
- 2.5.3 Standardmail om invitation til inspirationsmøde
- 2.5.4 PowerPoint-skabelon til inspirationsmøde for fagfolk (spørg os)
6 Invitation af gæster (fagfolk) til forløbet - 2.6.1 Standardinvitation til deltagelse som gæst i baba