Fase 2 - Rekruttering

I rekrutterings-fasen igangsættes den plan for rekruttering, som er blevet udarbejdet i samarbejde mellem os og vores samarbejdspartner. Der holdes løbende samtaler med fædre og nøgleaktører, der planlægges og afholdes infomøder for fagfolk og fædre. Det første møde i det lokale advisory board afholdes også i rekrutterings-fasen, så deltagernes input kan tages med i betragtning og deres ressourcer inddrages i rekrutteringen. 

# Step by step Dokumenter
1 Møde om rekruttering (5 timers varighed)

- 2.1.1 Dagsorden for møde om rekruttering

- 2.1.2 Oversigt og tidsplan over rekrutteringsfasen

2 Rekruttering af gæster (fagpersoner) til deltagelse i forløbet - 2.2.1 Standardinvitation til deltagelse som gæst i baba
3 Rekruttering af frivillige fædre

- 2.3.1 Kortlægning af interessenter (inkl. fædre)
- 2.3.2 Mapping af interessenter (inkl. fædre)
- 2.3.3 Rekrutteringsguide (babas erfaringer om rekruttering)
- 2.3.4 Plakat-skabelon om opstart af baba

4 Afholdelse af 1. advisory board-møde 2.1.1. Skriv til sekretariatet
5 Afholdelse af infomøder for fædre - 2.5.1 Tjekliste til afholdelse af infomøde for fædre
- 2.5.2 Standard-tekst til invitation til infomøde for fædre
- 2.5.3 Plakat - dummie om infomøde
- 2.5.4 PowerPoint-skabelon til infomøde for fædre (spørg os)
- 2.5.5 Dokument til registrering af fædre
6 Informationsmøder for fagfolk -
både til forventningsafstemning og rekruttering
- 2.6.1 Tjekliste til afholdelse af informationsmøde for fagfolk
- 2.6.2 Invitation til informationsmøde for fagfolk
- 2.6.3 Standardmail om invitation til informatiosmøde
- 2.6.4 PowerPoint-skabelon til informationsmøde for fagfolk (spørg os)