Fase 3: Læringsforløbet

Læringsforløbet er det forløb for frivillige, som klæder dem på til at skabe forandring hos andre fædre i deres netværk og boligområder, som opbygger tillid mellem fædre og fagpersoner og som gør fædrene til brobyggere mellem andre fædre og samfundet. Det er ligeledes læringsforløbet, der binder de frivillige fædre sammen på tværs af landet - da det er indsatsens fælles referenceramme. 

Alle relevante dokumenter, som skal bruges til at koordinere læringsforløbet findes i undermenuerne ude til venstre. Herunder er forløbets faser listet op for overskuelighedens skyld:

#Step by step
1Møde om forberedelse af opstartsdag, samt facilitering af forløbet (aftales med baba pr. telefon eller mail)
2Afholdelse af opstartsdag - se undermenu til venstre
3Forberedelse og gennemførelse af forløbet (modul 1-8), inkl. løbende evaluering - se undermenu til venstre
4Afholdelse af 2. advisory board-møde (midtvejs i forløbet)
5

Planlægning og afholdelse af afslutningsceremoni

#Dokument
13.0 Oversigt over læringsforløbet


Læringsforløbet består af:

  • Opstartsdag, hvor de frivillige arbejder med deres egen rolle som far, og hvor de etablerer det stærke fællesskab, som indsatsen herefter bygger videre på.
  • 8 lørdage eller 16 hverdage (eller evt. en kombi) hvor fædrene samler op på deres egen udvikling og den forandring, de har skabt hos andre siden sidst, giver hinanden sparring på dilemmaer og udfordringer, samt indgår i dialog med en repræsentant (gæst) fra 'systemet'.  

Dilemmamødet kort fortalt

Vores dialogmetode er central i forløbet. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for en frugtbar dialog, har vi udviklet en ny dialogmodel, som er disegnet til at skabe tillid mellem fædre og fagpersoner. Under hvert af de 8 heldagsmoduler kommer der en gæst ud, som via sin rolle som fagperson repræsenterer en del af 'systemet'.

Vi vender mødet på hovedet!
For at sikre, at fædrene ikke får følelsen af en løftet pegefinger ved at gæsten fra 'systemet' holder oplæg, er vi kommet frem til en anderledes dialogmetode. Hos os stiller vi spørgsmål, og lader fædrene svare først. Gæsten får dermed en anderledes rolle end normalt, når vedkommende først bliver sat til at lytte. Det giver gæsten mulighed for at få øje på fædrenes ressourcer og motivation i forhold til deres børn.

Det betyder ikke, at gæsten ikke er bidragsyder. Det betyder blot, at gæsten må være lidt tålmodig med at få lov til at komme med sin faglige viden, til efter fædrene har videndelt. Det bevirker, at de frivillige og gæsten oplever en mere ligeværdig situation, når de i fællesskab til sidst i mødet skal løse dilemmaer, som vanskeliggør samarbejdet mellem fædre og 'systemet'.

Metoden gør det til en fed oplevelse for alle involverede. Fædrene bliver hørt og anerkendt, gæsten (systemet) opdager fædrenes ressourcer og bliver klogere på, hvordan de ressourcer kan anvendes, samtidig med at nye løsninger på vanskelige problemstillinger kan findes.

Du kan se en film om dilemmamødet her: 

Fædrenes egne visioner er drivkraften

Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at skabe forandring. Vi er ikke i mål, før vores frivillige er klædt på til at skabe positiv forandring hos sig selv, i familien, hos andre fædre og i lokalsamfundet - til gavn for børnene.

For at nå dertil arbejder vi visionært og giver de frivillige værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre. Fædrene bruger de værktøjer til at komme i mål med deres visioner og bruger efterfølgende de samme metoder til at skabe forandring hos andre fædre i deres netværk/boligområde. Fædrene får:

  • Etableret deres helt egen vision for, hvordan de ønsker at være fædre
  • Forandringsledelse (Ledelse af identitet i forandring)
  • Systemisk tænkning (autopoiese)
  • Spørgeværktøjer  (Tomm's spørgeplade)
  • Overblik over lokalområdet i forhold til steder, hvor man kan søge hjælp og information og henvise andre fædre til