Opstartsdagen

Opstartsdagen er en rigtig vigtig komponent i baba. Det er første gang alle de frivillige møder hinanden. Derfor er det rigtig vigtigt, at det bliver en god oplevelse for dem, hvor de får etableret et begyndende fællesskab, samt får lov til at blive 'fædre på ny', med en personlig vision for, hvordan de ønsker at være fædre fremadrettet. Ikke fordi de er dårlige fædre, tvært imod, men fordi man skal opleve forandring på egen krop for at kunne inspirere andre til positiv forandring.

Opstartsdagen faciliteres og planlægges i samarbejde mellem os i baba og den koordinator/facilitator, der er ansvarlig for indsatsen lokalt. baba er ansvarlig for at pakke og medbringe mapper til de frivillige med alle nødvendige dokumenter for at deltage i og gennemføre læringsforløbet. 

# Step by step Dokumenter
1 Dagsorden for planlægningsmøde 3.1.1 Dagsorden for planlægning af opstartsdagen
2 Drejebog til opstartsdagen (roller aftales med baba) 3.1.2 Drejebog for opstartsdagen
3 Powerpoint for opstartsdagen 3.1.3 Præsentation til opstartsdagen
4 Tjekliste til afholdelse af opstartsdagen  3.1.4 Opgaveoversigt over opgaver i baba
5 Standardmail til udsendelse til de frivillige om opstartsdag (tilpasses lokalt) 3.1.5 Mail til nye frivillige med info om opstartsdagen
6 Hæfte til de frivillige 3.1.5 Hæfte til frivillige
7 Postkort (farvision) 3.1.7 Postkort (farvision)
8 Positiv - negativ refleksion om farrollen 3.1.8 Positiv - negativ refleksion