Opstartsdagen

Opstartsdagen er en rigtig vigtig komponent i baba. Det er første gang alle de frivillige møder hinanden. Derfor er det rigtig vigtigt, at det bliver en god oplevelse for dem, hvor de får etableret et begyndende fællesskab, samt får lov til at blive 'fædre på ny', med en personlig vision for, hvordan de ønsker at være fædre fremadrettet. Ikke fordi de er dårlige fædre, tvært imod, men fordi man skal opleve forandring på egen krop for at kunne inspirere andre til positiv forandring.

Opstartsdagen faciliteres og planlægges i samarbejde mellem os i baba og den koordinator/facilitator, der er ansvarlig for indsatsen lokalt. baba er ansvarlig for at pakke og medbringe mapper til de frivillige med alle nødvendige dokumenter for at deltage i og gennemføre læringsforløbet. 

#Step by stepDokumenter
1Dagsorden for planlægningsmøde3.1.1 Dagsorden for planlægning af opstartsdagen
2Drejebog til opstartsdagen (roller aftales med baba)3.1.2 Drejebog for opstartsdagen
3Powerpoint for opstartsdagen3.1.3 Præsentation til opstartsdagen
4Tjekliste til afholdelse af opstartsdagen 3.1.4 Opgaveoversigt over opgaver i baba
5Standardmail til udsendelse til de frivillige om opstartsdag (tilpasses lokalt)3.1.5 Mail til nye frivillige med info om opstartsdagen
6Hæfte til de frivillige3.1.5 Hæfte til frivillige
7Postkort (farvision)3.1.7 Postkort (farvision)
8Positiv - negativ refleksion om farrollen3.1.8 Positiv - negativ refleksion