Fase 4 - Forankring

Forankringsfasen følger direkte efter læringsforløbet og koordineres sammen med en konsulent fra baba, der kommer ud og hjælper med overgangen fra at de frivillige har været deltagere i læringsforløbet og til at de skal til at drive fællesskabet videre. Der etableres roller, udarbejdes årshjul, fordeles opgaver m.m.