Indsatsen- fra opstart til forankring

Vi har udviklet en komplet manual med step-by-step og alt fra A-Å som kræves for at gennemføre baba-indsatsen lokalt. Man får adgang til manualen, når der er indgået formelt samarbejde med os i baba. På siden her kan man finde generelle informationer om indsatsen. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Download også vores two-pager om indsatsen: Her

Om baba-indsatsen 

Vi har udviklet en indsats, der ikke kun skaber midlertidige resultater, men som skaber længerevarende forandringer hos de frivillige, men samtidig også hos fædre i de frivilliges netværk/boligområde. Forankring er en indbygget del af hele indsatsen, fra vi mødes med de frivillige første gang og til holdet af frivillige er blevet en selvkørende enhed i samarbejde med den lokale samarbejdspartner/e.

Indsatsen indeholder opkvalificering af ansatte i kommuner og boligområder, i forhold til at rekruttere fædre til indsatsen, og samtidig også et komplet læringsforløb for frivillige fædre, som skaber forandring hos fædrene og deres familier og samtidig gør dem i stand til at inspirere andre fædre til at deltage mere i deres børns liv. 

Inkluderet i konceptet er al materiale, som kræves for at opstarte og gennemføre forløbet. 

Vi tilbyder 2 forskellige pakker:

1) Model AGrundpakken: Koster 75.000 kroner. Indeholder grundmateriale til gennemførelse af en baba-indsats, som lægger op til, at kompetencer og viden til gennemførelse, allerede eksisterer hos samarbejdspartneren.

2) Model BUdvidet pakke: Koster 150.000 kroner. Indeholder alt fra grundpakken, samt fast sparring i forhold alle indsatsens 4 faser, sparring før og efter afholdelsen af hvert enkelt modul, evaluering m.m.

3) Modul C - Komplet pakke: Indeholder alt fra pakke A og B, men omfatter også rekruttering af hele holdet i hele rekrutteringsperioden. Dv.s, at vi vil være i lokalområdet jævnligt, selv opsøge samt snakke med fædre om deltagelse i forløbet, registrere m.m.

Download dokumentet med vores forskellige modeller

Du finder en oversigt over modellerne i pdf: Her

Kontakt os for at høre mere og starte baba.