De 4 faser 

Vores indsats består af 4 faser, som strækker sig fra den første kontakt og til at indsatsen er forankret hos vores lokale samarbejdspartner/e.

De 4 faser i indsatsen er:

  1. Opstart: Hvor kontakten etableres, samarbejdet konkretiseres og plan for rekruttering udarbejdes og invitation til deltagere i advisory board udsendes.
  2. Rekruttering: Hvor det rigtige hold af frivillige skal findes (ca. 10 fædre), gæster inviteres og 1. møde i advisory board afholdes.
  3. Læringsforløb for frivillige: Hvor fædrene får etableret en vision for deres farrolle, får værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre fædre og indgår i dialog med fagpersoner (gæster) fra institutioner og kommuner.
  4. Forankring: Hvor fædrene etablerer deres samarbejde internt i holdet af fædre i samarbejde med den lokale samarbejdspartner (årshjul for aktiviteter, roller m.m.).