Fase 1 - Opstart

I opstarts-fasen etableres kontakten mellem os og Jer, som samarbejdspartner og vi indgår en formel kontrakt med tydelig valg af model og ansvarsfordeling i forhold til gennemførelse af baba-indsatsen lokalt. I denne fase mødes vi ligeledes og planlægger hele forløbet, så alt er klart til at gå i gang. Vi slutter af med at invitere deltagere til det lokale advisory board, da de skal give input i fase 2 (rekruttering) allerede.

Alle relevante materialer findes under siden Indsatsdokumenter, som du får adgang til som samarbejdspartner