Rollerne i en baba-indsats

I baba indgår der bestemte roller for at kunne gennemføre et forløb. Herunder er rollerne forklaret:

Samarbejdspartneren

Er den lokale aktør, vi samarbejder med for at gennemføre et forløb for et hold lokale fædre. Det er samarbejdspartneren/samarbejdspartnerne, vi indgår samarbejdsaftale med. En lokal samarbejdspartner er oftest en kommune eller helhedsplan eller begge dele på samme tid. 

Det er oftest samarbejdspartneren, der stille timer til rådighed til koordinatoren (der kan dog findes forskellige lokale løsninger). Samarbejdspartneren (repræsenteret ved øverste ansvarlige) inviteres ligeledes automatisk med i forløbet som gæst en af de 8 lørdage til dialog med holdet af frivillige, samt indgår i det lokale advisory board. Det er hos samarbejdspartneren at holdet af frivillige fædre forankres. 

Kontakt os for at opstarte en baba-indsats i dit lokalområde.

Koordinatoren/facilitatoren

Koordinatoren er den lokale ressourceperson, som får indsatsen til at lykkes. Det er koordinatoren, der mødes med os og planlægger forløbet ned til mindste detalje. Det er ligeledes koordinatoren, der i sidste ende (med vores sparring) er ansvarlig for rekrutteringen af frivillige fædre. Koordinatoren har til opgave at have det store overblik over forløbet. Koordinatoren er blæksprutten, der holder sammen på forløbet, de baba-frivillige og gæsterne. Det er også koordinatoren, der har øje for de mange detaljer, der gør det lille ekstra til at forløbet bliver så godt som muligt – det er helt ned til de små ting, såsom at sikre, at der er kaffe til modulerne, og at der ikke kun er købt ost, men også marmelade og pålægschokolade.

Koordinatoren faciliterer også læringsforløbet med udgangspunkt i materialet for hvert enkelt modul og ud fra den dialogmodel, som vi har udviklet. 

Nøglekompetencer:

- Relationsopbyggende kompetencer. Det er helt afgørende i forhold til at kunne rekruttere fædre til indsatsen.

- Blæksprutte, der har et godt overblik og som kan have mange små bolde i luften på samme tid.

- Sans for de små og store, men afgørende detaljer

- God til at snakke med fagprofessionelle, og godt til at forstå og forklare et koncept som baba.

- God til at sætte andres ressourcer i spil, så de bliver den bedst mulige version af sig selv.

- Har til opgave at indsamle data fra modulerne, så der kan laves opsamling.

- Kan bruge powerpoint, når der skal laves program/opsamling på modulerne til frivillige og gæster

Som koordinator kan du finde alt nødvendigt materiale til gennemførelse af indsatsen under menu-punktet Indsatsen

Gæsten (fagperson)

Deltager i et enkelt modul i baba-indsatsen i den del, der omhandler dialogen med systemet. Det betyder, at man som gæst er deltager i den to en halv time lange dialog med fædrene. 

Man skal ikke forberede et oplæg, men blot komme som man er, med den faglige viden man har. Man skal være indstillet på at lytte og til at lade sig inspirere af de steder, hvor dialogen fører hen. De bedste dilemmamøder opstår, når gæsten er klar på at prøve at omsætte viden og inspiration til nye handlinger i sit eget faglige domæne.

Du kan downloade det dokument, som forklarer gæstens rolle og forklarer dilemmamødet 'step by step': Her 

baba-frivillige

De baba-frivillige fædre udgør hjertet i baba. De frivillige fædre er de lokale forandringsagenter der driver indsatsen. De deltager i læringsforløbet, hvor de arbejder med at skabe forandring hos sig selv og andre fædre. Samtidig er de med til at skabe mere tillid mellem fædre og systemet og er igennem deres aktive deltagelse i dilemmamøderne med faglersoner med til at løse lokale, eksisterende samarbejdsdilemmaer, der eksisterer mellem fædre og systemet.