Peer2peer - Samtaleværktøjer

Peer2peer er en stor del af vores arbejde. De frivillige bliver i baba klædt på til at gå ud og tale med andre fædre om det at være far og sætter farrollen på dagsordenen i deres boligområder og byer. Herunder kan du downloade modellen og vores guide til, hvordan den anvendes.

De 5 gyldne regler til at inspirere til forandring (frivilliges egne erfaringer)

Vi har indsamlet de frivilliges erfaringer med at inspirere andre til forandring. Ud fra det har vi formuleret 5 regler til, hvordan man kan skabe forandring hos andre fædre.

Du kan downloade de 5 gyldne regler: Her

Spørgeguiden

Fædrene lærer at stille gode spørgsmål til andre fædre. Det er en vigtig del af peer2peer-arbejdet. Vi gør meget ud af, at de frivillige fædre giver de fædre, de snakker med, handlemuligheder - det øger potentialet for, at der sker en reél forandring hos modtageren.

Vi bruger en tilpasset udgave af Tomm's spørgeplade. Du kan downloade den: Her

Ledelse af farrollen i forandring 
- Model, som de frivillige bruger til at inspirere til forandring hos andre fædre

Guiden kombinerer arbejdet med forandringsteorien 'ledelse af farrollen i forandring' med 'de fire identificerede faser' i implementeringen af en fædreindsats. Guiden giver inspiration til, hvordan man kan sikre 'relation', 'autonomi' og 'selvkompetence' i alle faserne i en fædreindsats.

Downloade modellen: Her

Uddybende guide til 'Ledelse af farrollen i forandring'

Vi skaber refleksive praktikere, der kan inspirere til forandring i eget og andre fædres liv. Vi bruger den nyeste teori indenfor forandringsledelse til at skabe lokale, bæredygtige baba-indsatser, med fædre, der er ledere i eget liv og som opfattes som kompetente bidragsydere i lokalsamfundet. 

Læs vores guide til arbejdet med 'Ledelse af farrollen i forandring': Her