Til fagpersoner

Samarbejdet mellem minoritetsfædre og fagpersoner, der har med børn at gøre, er udfordret. Vi har en unik platform til at udvikle nye værktøjer til fagpersoner målrettet bedre inddragelse og samarbejde med fædre igennem de mange dialogmøder, der er blevet afholdt mellem baba-frivillige og fagpersoner. 

Centralt i vores dilemmamøde er, at fædrene og gæsten (fagpersonen) løser et samarbejds-dilemma, der eksisterer mellem fædre og gæstens institution. De værktøjer, vi kan tilbyde er derfor unikke, da de beror på konkret viden, indsamlet direkte fra møder mellem fædre og fagpersoner. 

Sundhedsplejen

Vi har, i samarbejde med sundhedsplejerske Mette Hammershøj (Nørrebro), udviklet en flyer, der skal fortælle fædre, at de er vigtige, og at man fra sundhedsplejens side ønsker fædrenes deltagelse i hjemmebesøgene. Budskabet er, at far er vigtig. 

Baggrunden for flyerern var, at mange af fædrene under dilemmamødet med Mette, gav udtryk for, at de ikke følte sig set og ikke opfattede sig som vigtige i forbindelse med sundhedsplejerskernes hjemmebesøg. De følte sig ikke set/hørt og inkluderet i samtalerne og ville derfor heller tage på arbejde, end at bruge tid på besøgene. 

Flyer'en gør, at sundhedsplejersken husker at stoppe op, se faren i øjnene og give en 'lille gave' og lige servere, at det er dejligt at se faren og at han deltager på lige fod med moren. Er faren ikke hjemme, så får den nybagte mor flyer'en, så faren kan få den, når han kommer hjem, kan læse, at han er vigtig og forhåbentligt bliver motiveret til at deltage i næste møde. 

Du kan downloade Flyer'en: Her 

Flere værktøjer udvikles i den kommende tid - så hold øje med siden her! Eller kontakt os for en samtale om vores erfaringer og bud på løsninger