Værktøjer om farrollen

Arbejdet med farrollen er centralt for os. Vi kan ikke nå ud til alle fædre. Hverken som frivillige, eller gennem peer2peer. Derfor har vi også udviklet et refleksionsværktøj for fædre, som får dem til at tænke over, hvordan de ønsker at være fædre ud fra deres ressourcer og livssituation. 

Værktøjer kan bruges af fædre, der ønsker at blive klogere på sig selv og kan også bruges af fagprofessionelle, der har berøring med fædre på den ene eller anden måde.

Du kan downloade værktøjet: Her