Baba skaber forandring på Nørrebro!

17 frivillige, engagerede fædre er kommet godt i gang med at skabe forandring og styrke fædres deltagelse i børns liv på Nørrebro.

En bedre fremtid for børn, familier og lokalsamfund
Fædrene har været på weekend sammen, hvor de lærte hinanden at kende og fik mulighed for at sætte fokus på deres egen rolle som far for deres børn. De blev enige om, at baba-Nørrebros rolle fremover bliver at arbejde for 'en bedre fremtid for børn, familier og lokalsamfund'.

Nye muligheder gennem dilemmaløsning
D. 3. september mødtes fædrene til dialog med sundhedsplejerske på Nørrebro, Mette Hammershøj, for at kortlægge samarbejds-dilemmaer mellem fædre og sundhedsplejen som institution og derefter finde nye løsninger på de eksisterende dilemmaer. Der var en utrolig god stemning, og Mette gav udtryk for, at hun fik en masse nye fagligt anvendelige input med hjem.

Viden, der skaber forandring
Den nye viden, hun fik med fra mødet med fædrene, skal blandt andet bruges til at afholde en temadag for hendes 54 kolleger på Nørrebro for at snakke om, hvordan sundhedsplejen sikrer at involvere fædre på lige vilkår med mødre i deres arbejde uden at give løftet pegefinger.

Derudover skal hun mødes med fædrene igen på et senere tidspunkt for at udarbejde en ny folder målrettet fædre, som skal understøtte, at flere fædre føler sig set og hørt, når sundhedsplejersken kommer på besøg, men samtidig også skal sikre at fædre er med på, hvorfor det er vigtigt at være tilstede til møderne.

På den måde er møderne med til at skabe forandring på Nørrebro

Fædrene mødes d. 24. september med vuggestueleder Brita fabricius.