Nyt samarbejde med CFBU

Vi er stolte over og glade for at kunne meddele, at baba og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har indgået samarbejde om evaluering af indsatsen i baba i 2016 og 2017.

CFBU er eksperter indenfor evaluering af boligsociale indsatser og den viden, der kommer ud af samarbejdet, er utrolig vigtig i forhold til at sikre, at baba skaber den forandring hos de frivillige fædre, fædrene i de frivilliges netværk og hos lokalsamfundsaktører, som vi ønsker.

“CFBU har beskæftiget sig med familieindsatser de seneste to år. Det er blevet tydeligt, at de boligsociale familieindsatser primært er for mødre eller i hvert fald ofte kun har held med at få mødre til at deltage”

Nana Frederiksen, konsulent i CFBU

Vores målsætning i baba er at udvikle en indsats, der gør en reel, vedvarende forskel i fædres liv, til gavn for børnene. Fordi vi er ved at udvikle indsatsen, betyder den viden, vi løbende får, også, at vi kan bruge resultaterne til at tilpasse indsatsen. Det er CFBUs opgave at evaluere boligsociale indsatsers virkning. Sammenholdt med, at baba er en af de eneste indsatser, der arbejder med fædre, er det en af hovedårsagerne til, at CFBU vil kigge på vores indsats:

'baba er et metodeudviklingsprojekt, som de seneste år har arbejdet med rekruttering og motivation af fædre til at indgå i frivilligt socialt arbejde og baba er en af de indsatser i Danmark, der har gjort sig flest erfaringer med at arbejde med fædre i en lokalsamfundsorienteret sammenhæng' - Nana Frederiksen, Konsulent i CFBU.

Evalueringen skal gøre os klogere på, hvordan vores indsats skaber forandring i de frivillige fædres netværk og i hvilken grad. CFBU bliver for os en helt central samarbejdspartner i forhold til at se på, om og hvordan, vi kommer i mål med det:

'baba er en indsats, hvor fædre skal lave opsøgende arbejde blandt andre fædre i boligområdet. For os giver det nogle spændende udfordringer at forsøge at dokumentere de ”ringe i vandet” som en indsats som baba gerne skulle skabe i et lokalområde' - Nana Frederiksen, konsulent i CFBU

Vi i baba ser rigtig meget frem til at kunne dokumentere og blive endnu skarpere på, hvordan baba-indsatsen, i samspil med lokalsamfundsaktører, kan gøre størst mulig forskel for fædre, familier og børn!