Egmont Fonden støtter babas udvikling

Egmont Fonden støtter baba med én million kroner i 2018 til udvikling og forankring af baba-indsatsen.

Vi er meget stolte over, at Egmont Fonden støtter udviklingen og forankringen af baba med én million kroner i 2018. Egmont Fondens målsætning er, at sikre at alle børn gennemfører en uddannelse. baba arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv.   

Fædres deltagelse i børns liv er en vigtig faktor i forhold til at børn og unge får en uddannelse. Børn fra familier med en aktivt deltagende far opnår i langt højere grad en uddannelse, end børn fra familier, hvor far er fraværende.  

Vi har, med Egmont Fondens støtte, været godt i gang i 2018 med at styrke vores organisering og praksis, således at vi kan nå flest mulige børn og unge for færrest mulige midler. I 2018 starter vi, indtil videre, op i 8 områder - og der er plads til flere.