VELUX FONDEN går ind i udviklingen af baba-fællesskabet

VELUX FONDEN har bevilliget 3 millioner til "Fonden for Socialt Ansvars indsats baba med det formål at styrke vores indsats" mhp at få flere udsatte fædre ind i lokale baba-fællesskaber under temaet ’Fællesskab for alle’.

Vi er enormt glade for, at VELUX FONDEN har bevilliget 3 millioner" over en 2-årig periode til videreudvikling af baba-fællesskabet. Bevillingen skal sikre "at baba udvilkler, tester og implementerer  nye metoder for vores lokale fællesskaber, "så vi sikrer, at flere udsatte fædre finder vej ind i netop de lokale fællesskaber af fædre.

VELUX FONDEN begrunder bevillingen med, at de gennem den håber at medvirke til "at fremme, at minoritetsfædre bliver aktive fædre i frivillige indsatser og konstruktive fællesskaber, således at børns liv og muligheder styrkes". VELUX FONDEN er dermed i den grad med til at styrke fædres deltagelse i børns liv. En styrkelse, som vil komme de fædre og børn (og familier), der har allermest brug for det, til gavn.

VELUX FONDEN støtter baba-fællesskabetOm VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2017 uddelte VELUX FONDEN 210 millioner kroner.  

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag