baba modtager Liviafondens pris 2019

Vi er meget stolte og glade for, at kunne offentliggøre, at baba modtager Liviafondens nationale pris 2019. Prisen er givet til baba, for det lokale dialogarbejde, som nedbryder fordomme og skaber tillid mellem fædre og systemet.

Dialog står som en hjørnesten i baba-indsatsen og når baba-indsatsen bygger på mødet mellem fædre og system, er det netop for at styrke dialogen. Når dialogen styrkes i lokalområdet, nedbrydes fordomme og der skabes tillid. Tillid skaber muligheder for det gode samarbejde mellem forældre og samfundsinstitutioner, hvilket er afgørende for børns trivsel. 

Når vi, i baba, arbejder indgående med dialog, tilslutter vi os samtidig FNs verdensmål 16 "FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER". Det gør vi, fordi vi tror på, og arbejder for, at institutionerne i samfundet skal være ansvarlige og inddragende. Gode og stærke samfundsinstitutioner kræver opbakning, og den skabes igennem et stærkt samarbejde mellem fædre og system. 

At Liviafonden vælger baba som prismodtager, anser vi som en meget stor anerkendelse, af det store arbejde alle frivillige og koordinatorer udfører i baba.