baba og Bydelsmødre sætter fokus på demokrati

baba og Bydelsmødre vil de næste to år samarbejde om at fremme den demokratiske deltagelse. Vi kalder indsatsen: Mind the Democracy!

Vi har sammen med Bydelsmødrene fået midler til vores demokrati-indsats Mind the Democracy og fået 2,2 millioner over to år til at sætte fokus på demokrati blandt målgruppen af minoriteter, der i lavere grad deltager i demokratiet. 

I vores indsatser møder vi mennesker, som er uvidende overfor, hvad det vil sige at være medborger og hvordan man deltager i demokratiet. De mangler netværk og viden og fremfor alt oplevelsen af at kunne bidrage til samfundet. Ligeledes eksisterer der frustrationer over ikke at føle, at man bliver eller ikke har tillid til vores demokrati og folkevalgte. Konsekvensen bliver usikkerhed og isolation og manglende lyst til at deltage i demokratiet, som ikke kun påvirker de voksne selv, men i høj grad også deres børn.

Derfor går vi nu i gang med at uddanne Bydelsmødre og baba-frivillige over hele landet til at facilitere lokale dialoger, hvor demokratisk dannelse og medborgerskab bliver øvet. Dialogerne skal være med til både at give viden og lyst til at bruge sin demokratiske stemme og engagere sig i samfundet.

Her vil også blive skabt lokale events, hvor mødet mellem mennesker fra forskellige miljøer og det fælles aktive medborgerskab er i fokus.

Tak til Udlændinge og Integrationsministeriet for at donere midler til indsatsen.