Liljeborgfonden støtter baba

Baba har modtaget en donation fra Liljeborgfondens COVID-19 akutpulje.

Dette forår har været anderledes, og for mange familier, har det været et hårdt forår. Når rammerne og strukturen i hverdagen ændres markant, kan det skabe udfordringer. Mange familier har oplevet et øget konfliktniveau, stress og eskalering af vold i hjemmene under de mange uger i isolation.

Selvom hverdagen igen er blevet (næsten) normal, er konfliktniveaet stadig højt i nogle familier – og dem kan vi nu hjælpe og støtte i endnu højere grad.

Det gør vi gennem at tilbyde coaching forløb til fædre som har oplevet udfordringer under nedlukningen og oplever stadigvæk udfordringer i deres hverdage. Arbejdsløshed og uvished om hvilke udfordringer fremtiden vil bringe, gør det endnu svære for familierne.

Gennem coaching, vil fædrene få konkrete metoder til konflikthåndtering og til at skabe positive familiedynamikker, som gør en enorm forskel i en presset hverdag.

Vi er utroligt glade og taknemmelige for støtten fra Liljeborgfonden, som medvirker til at lette hverdagen for forældre og børn i hele landet.