baba-frivillige har nået 15.000 med info om Corona

Vi er i en ekstraordinær situation i Danmark og resten af verden,  De frivillige i baba træder til for de mest udsatte i vores samfund i denne tid. De har allerede nået 15.000 andre med info om Corona og myndighedernes retningslinjer.

De baba-frivillige forebygger, formidler viden og sikrer ro i familien

De frivillige i baba træder i disse dage i karakter. De er i høj grad med til at forebygge spredning af smitten og at videreformidle de informationer, som myndighederne løbende udsender, så alle borgere forstår, hvordan de skal forholde sig i denne ekstraordinære situation.  

Vi har i baba, gennem de frivillige, adgang til en gruppe borgere, som har nogle særlige udfordringer i forhold til situationen herhjemme for tiden og som flere myndigheder har peget på, er meget vigtige, at vi når ud til for at inddæmme smitterisikoen for de mest sårbare og ældre i samfundet.

En ekstraordinær opgave, kræver særlige frivillige

De borgere, som vi har adgang til, gennem de frivillige i baba, har nogle særlige karakteristika, som gør, at de er svære for andre at nå, men som vi heldigvis kan nå gennem vores indsats.

De borgere, som vi kan nå ud til er ikke digitale vante. Mange har ikke tilstrækkelige læsekompetence til at kunne forstå situationen. Det gælder både på dansk, men også på på deres oprindelig sprog. Mange har haft meget kort skolegang, da de selv var børn.De oversættelser som findes, kan være meget akademiske – hvorfor borgerne i denne har kategori ikke forstå dem.

De baba-frivillige er det nødvendige bindeled

Derudover er det svært for de fleste at få det oversatte materiale ud til dem, som har brug for det. Der er tale om vigtigt materiale, som ikke når derud, hvor det skal gøre gavn, og det er et kæmpe problem.

De baba-frivillige har vist sig at udgøre det bindeled, som kan bryde den barriere ned. De frivillige har indtil nu nået ud til 15.000 andre med livsvigtig viden om, hvordan man skal forholde sig i denne tid for at undgå smitte, hvordan man skal forholde sig til myndighedernes løbende udmeldinger, men også i forhold til, hvordan man sikrer en tryg hverdag for børnene og familierne. 

Vores unikke infrastruktur sikrer kontakten

Mange tilkendegiver, at de har allermest brug for, at blive kontaktet – lige nu telefonisk – af nogen, som kan forklare dem alvoren af situationen, og give dem de mest relevante informationer og vigtigste råd til at klare situationen – da de også har mange andre udfordringer, som fylder.

Og det er netop her infrastrukturen i baba og vores søsterorganisation, Bydelsmødre, er nøglen. Vores infrastruktur komme til sin ret fordi vi kan nå helt derud, hvor ingen andre kan, og vi og de frivillige i baba har ALDRIG haft så travlt som nu.

Vores frivillige er yderst aktive lige nu, og hjælper de udsatte med at rumme denne komplekse situation bedst muligt.