Konsulent til Baba

Fonden for Socialt Ansvar søger engageret konsulent til vækst af frivilligindsats for fædre, særligt med fokus på samarbejder med kommuner og helhedsplaner.

Vil du være en del af et engageret team, som arbejder målrettet på at mobilisere fædre med minoritetsbaggrund, der har masser af ressourcer, men mangler et fællesskab og en platform at handle fra? Vil du være med til at skalere indsatsen og har du konkret erfaring med at etablere tværgående samarbejder mellem kommuner og frivillige sociale indsatser?

Vi udvider vores team og søger en udadvendt kollega med et stærkt drive, der har erfaringer med kommunale samarbejder og med fædre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte livssituationer. Du skal have lyst til både at understøtte fædrene og til at arbejde målrettet med etablering af eksterne samarbejder.


Baba – fordi far er vigtig er en ambitiøs frivillig indsats, som mobiliserer og udvikler fædre. Formålet med indsatsen er at styrke udsatte familiers trivsel ved at styrke fædrenes kompetencer, viden og netværk, så de kan være brobyggere mellem familierne, skolen, myndigheder og lokalsamfundet. Og så de får et mere aktivt engagement i deres børns liv og kan være en stærk støtte i hverdagen for deres børn og familie.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du får ansvaret for at etablere nye samarbejder med fx kommuner og boligsociale helhedsplaner og således sikre udbredelse af baba-indsatsen til glæde for familierne og samfundet. Desuden bliver din opgave at supportere lokale samarbejdspartnere i baba metoder og understøtte baba-frivillige i deres sociale arbejde.
Og ikke mindst bliver du del af et engageret team og et hus af dygtige og søde kolleger, der brænder for det, de laver.

Dine kvalifikationer

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:
•    Relevant faglig baggrund og erfaring med at etablere partnerskaber fx med kommuner
•    Udadvendt og gode kommunikative evner
•    En struktureret og systematisk tilgang til arbejdsopgaverne
•    Kendskab til målgruppen
•    Evne til og ønske om at tage ansvar
•    Proaktiv tilgang og altid frisk på at gribe telefonen og få aftaler på plads
•    Taler minimum ét andet sprog end dansk fx arabisk, tyrkisk eller somalisk

Ansøgningsfrist

Vi ønsker stillingen besat 1. august 2021.
Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25.
Send en kort ansøgning, CV og evt. øvrige dokumenter i en samlet pdf per mail til mai-britt@socialtansvar.dk
Skriv ”Ansøgning babakonsulent” i emnefeltet.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en tidsbegrænset stilling frem til 31.12.2022 med mulighed for forlængelse.
Jobbet er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Der kan forekomme arbejdstid uden for normal kontortid. Aflønning efter aftale.
Stillingen referer til chefen for frivilligt socialt arbejde.

Om Fonden for Socialt Ansvar

Baba - fordi far er vigtig er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.
Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og er paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, der byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer. Vores formål er at igangsætte og drive aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor, og vores indsatser sker på grundlag af bevillinger og donationer, da Fonden ikke selv er formuende. Fonden arbejder inden for alle velfærdsområder for at støtte børn, unge og udsatte grupper.


Fonden for Socialt Ansvar har til huse på Bygmestervej 10, 1. + 3. sal, 2400 København NV.