baba's strategiplan

Vision

Alle fædre deltager i deres børns liv

Mission

Baba skaber et stærkt fællesskab, hvor frivillige fædre omsætter viden og erfaringer til konkrete forandringer i eget og andre fædres liv, i samspil med institutioner, kommuner, boligområder mm.

Baba vil være det bedste valg for fædre, samarbejdspartnere og kunder , som vil forandring

Ambition

Ambitionen for 2017 er at have opbygget en stærk organisation samt udviklet et velafprøvet koncept der skaber og understøtter reel forandring i fædrenes liv