Tilgang

Vi har et ressourcebaseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bedste. Vi insisterer på at involvere fædrene fra begyndelsen i forhold til alle aspekter af indsatsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe forandring hos dem selv, og de er de bedste til at nå ud til andre fædre.


De baba-frivillige skaber forandring gennem:

  • Fælleskab for baba-frivillige til erfaringsudveksling i forhold til børns behov, dilemmaer i farrollen og deltagelse i egne børns liv.
  • Dialog med lokalsamfundsaktører i forhold til samspil om børnene.
  • Samtale og videndeling (peer-to-peer) med andre fædre, som motiverer til forandring.

Gennem indsatsen sikrer vi:

  • Lokale fællesskaber for fædre, baseret på ligeværdighed og tillid.
  • Viden om børns behov sættes i spil, så fædre kan støtte børnene endnu bedre i deres opvækst.
  • Forandring, der skabes af fædre, for fædre.
  • Tillid mellem fædre og lokalsamfundet.
  • Anvendelse af fædres ressourcer i mødet mellem fædre og lokalsamfundet, i forhold til samspil om børnene.
  • Tiltro hos fædrene, i forhold til eget faderskab.

Læs mere om den forandring, baba skaber: Her

Find de komplette materialer: Her