Gør en forskel som baba-frivillig

De baba-frivillige er hjertet i baba!

De frivillige fædre, er dem, der skaber forandring i forhold til fædres deltagelse i børns liv i de lokalområderne, hvor vi er aktive.

De frivillige indgår i et stærkt fællesskab af fædre, deltager i baba-forløbet, inspirerer andre fædre til deltagelse i børns liv, samt opkvalificerer samarbejdet mellem fædre og systemet, ved at løse dilemmaer, som har stået i vejen for det gode samarbejde i lokalområdet. 

Læs mere om den forandring, de baba-frivillige skaber: Her

Læs mere om, hvad det vil sige at være baba-frivillig: Her

Kontakt os, hvis du vil snakke om mulighederne for at starte baba op i dit lokalområde, eller vil vide mere om, hvordan du kan komme med i de områder, hvor vi allerede er til stede.